Gemeenten

Door jarenlange ervaring hebben we een brede kennis opgebouwd over energiebesparing en de mogelijkheden die er op dat gebied zijn. Dat maakt ons voor gemeenten een waardevolle adviespartner als het gaat om het verduurzamen en energiezuiniger maken van bestaande koopwoningen.

In Friesland werken we inmiddels een paar jaar samen met gemeente Súdwest-Fryslân in hun energiebesparingsproject Energiesprong Súdwest-Fryslân, Tûk Wenjen van gemeente De Fryske Marren en sinds kort met gemeente Leeuwarden. Onze rol is inwoners te adviseren over het energiezuiniger maken van hun koopwoning. Met als uiteindelijk doel om de energiebesparingsdoelen van de gemeenten te helpen behalen.

Voor uw inwoners.

Onze adviseurs komen op verzoek aan huis om de woning te beoordelen. Het persoonlijk energieadvies dat hieruit komt, bevat drie onderdelen:

  • Een energieadvies.
  • Een overzicht van alle kosten en besparingen.
  • Offertes voor de geadviseerde maatregelen.

Dit geeft een helder beeld van:

  • De geld- en energiebesparende maatregelen die het beste aansluiten bij de gezinssituatie.
  • De technische haalbaarheid van de maatregelen.
  • De te verwachten besparing op energiekosten.
  • Hoe het wooncomfort verhoogd kan worden.
  • Kosten voor de voorgestelde maatregelen.

Service en kwaliteit gedurende het hele traject

Gaat de inwoner met ons advies aan de slag? Dan vragen we subsidie aan en plannen, begeleiden en controleren de kwaliteit van de werkzaamheden. Na afloop verzorgen we een opleververslag zodat de bewoner precies weet wat er gedaan is. De adviseur die de woning heeft beoordeeld, blijft het hele traject het eerste aanspreekpunt voor de inwoner.