Subsidieregeling Nul op de Meter 2017

Per 2 oktober 2017 kunnen woningeigenaren in de provincie Fryslân subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen met als doel de woning naar het niveau ‘Nul op de meter’ te brengen.

De provincie Fryslân heeft voor deze regeling € 250.000,- beschikbaar gesteld.

Wie bent u?
U bent eigenaar van een woning en woonachtig in de provincie Fryslân. U heeft op dit moment een energielabel B of lager.

Nul op de meter woning
Een woning waarin zowel energetisch en kostentechnisch de jaarlijkse energiestromen in balans zijn. Dat wil zeggen dat zonder dat er gebruik wordt gemaakt van energie uit gas, alle in- en uitgaande energiestromen voor ruimteverwarming, ruimtekoeling, warm tapwater gebruik, ventileren, verlichten, het gebruik van alle huishoudelijke en overige elektrische apparatuur en eigen opwekking van energie op jaarbasis in balans zijn, uitgaande van standaardklimaatcondities zoals die gelden in Nederland en van een gemiddeld gebruik van de woning door de bewoners, zoals vastgelegd in Nederlandse normen.

Voorwaarden subsidie
Om in aanmerking te komen dient u een particuliere woningbezitter te zijn waarbij de woning waar u subsidie voor aanvraagt uw hoofdverblijf is;
U dient in het bezit te zijn van een maatwerkadvies waaruit de huidige energielabel blijkt. Uw huidige energielabel dient B of lager te zijn. het maatwerkadvies vraagt u aan bij een gecertificeerd maatwerkadviseur. Verderop op deze pagina vindt u meer informatie over maatwerkadviseurs;
U heeft naar aanleiding van het advies van de adviseur een offerte aangevraagd bij een bouwbedrijf/uitvoerder die overeenkomt met het maatwerkadvies.

Hoogte subsidie
De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de totale kosten om uw woning energieneutraal te maken met een maximum van € 6.000,-. De subsidiabele kosten zijn de werkzaamheden die voortkomen uit het maatwerkadvies en dus bijdragen aan het realiseren van uw woning tot ‘Nul op de meter’.

Let op! Het maatwerkadvies laten opstellen valt niet onder de subsidiabele kosten.

Welke maatregelen worden gesubsidieerd?
Alle maatregelen die uit het maatwerkadvies voortvloeien en nodig zijn om ‘Nul op de meter’ te realiseren zijn subsidiabel. Er worden dus geen specifieke eisen gesteld aan de soort maatregel, zolang de werkzaamheden maar aansluiten bij het maatwerkadvies.

Maatwerkadvies
Als u een maatwerkadvies aanvraagt, dan komt er een adviseur bij u langs die uw mogelijkheden voor energiebesparing op een rij zet. U ontvangt een rapport van mogelijke energiebesparende maatregelen die meer wooncomfort opleveren en het binnenklimaat van uw woning verbeteren. In het rapport staan ook de kosten, opbrengsten en terugverdientijden vermeld.

kijk voor meer informatie op de site van het SNN en / of vraag snel meer informatie aan bij één van onze adviseurs om te inventariseren of u ook in aanmerking komt voor (maximaal) € 6.000,- subsidie!